Resan till en bättre värld 

börjar med oss själva & våra närmsta relationer

Inte alla lever i en harmonisk samvaro med sina familjer, särskild när det finns personer med högkänslighet och NPFN i dynamiken. FYREN syftar till att skydda de sköraste och viktigaste banden till våra barn och partner genom att förmedla självkännedom, hopp och kunskap. Vi är dedikerade till att transformera relationer till det bättre då vi tror på att detta kommer att transformera värden vi lever i. 

Hur vi kan förbättra relationerna

Genuin närvaro

Att finnas där emotionellt, fysisk och själslig för den andre och lära känna varandra med nyfikenhet, lyhördhet och en stunds odelad uppmärksamhet.

Sunda värderingar

Forma familjen med fokus på autentisk uttryck, respekt för integritet, allas upplevelser lika värde och en god balans mellan personligt och social ansvar.

Kär - lek

Vara nära varandra utan agenda och utforska sig själv i kontakt med den andra. Våga visa sig sårbar och utanför de vanliga ramarna och vidga dessa ramar.

Din coach 

Anna-Maria aka Yaku är utbildat och aktiv föräldrar- och familje-coach, relationscoach, familjehandledare och seminarieledare av Family-Lab Association och Robbins-Madanes Academy med EQA-täta. Hon har dessutom en bakrund i filosofi, psykologi, sociologi och shamanskt healing teknik. Sedan 2011 har Anna-Maria specialiserat sig på verktyg för vitalitet och relationskompetens.

Hon är mamma till två flickor och kvinna till en fantastisk make, Certifierad vitalitets- och relationscoach. Certified Practitioner of Shamantic Energy Healing techniques. Mystiker. Spegel till dig. Livets tjänare. Örtkunnig & näringsrådgivare. Tar emot, practicerar holistiska läror i över ett decennium.

Testimonials

"Varje möte har varit givande på ett sätt som jag inte hade kunnat tro innan. Jag har känt lycka för första gången på många många år, har hittat en eller snarare flera vägar framåt och fått verktyg för bättre gränssättning"

Veronica Oja

Jag vill med varmt hjärta rekommendera detta till den som vill ha stöd i livet i form av själavård. Yaku har förmågan att hålla en med en oerhörd kärlek och frid, och hjälper en att finna sin sanning med sådan skärpa och klarhet.

Hanna Abbaspour

Jag kände mig mycket mer balanserad efteråt! I harmoni! Så underbart! Och min omgivning märkte det direkt! Så häftigt när något har en sån direkt och tydlig påverkan. Så tacksam!


Jonna Hakefjord

Ta kontakt

Kvalificierad genom