"The most important thing right now is creating ecosystems of care where you live (across gradients of differents in belief)" 

 Sophie Strand 

Det behövs ingen mer diskussion om "rätt eller fel". 

Frågan är hur vi alla kan göra vårt bästa nu att tjäna livet. 

Vad är ditt kall?

Upptäck & lev i linje med ditt livs syfte

Har du tänkt på hur du som fullblodig kvinna (bortom ungdomens idealen) kan verkligen stå i din skönhet och det långsamma åldrandet men med all livsenergi som finns inom dig? Utan andras press och förväntningar, utan maskerad och uppoffringar för andra?

Guardians & Enchantresses, guidad av Yaku Anna Fyrörn, är det transformerande programmet som tar bort gammalt ballast som vi samlat på vägen genom livet och leder oss till bejakandet av våra gåvor - som kommer djupt inifrån oss själva. Detta är resan från drömmen om dina sanna gåvor till att bidra till livets blomstrande med all din kraft.


Detta ingår....


> 7 personliga samtal med Yaku Anna Fyrörn

> 2 Svetthydde-ceremonier

> 20+ sidor limiterad arbetsbok

> 4 träd och 500 l vatten, bidrag till barns skolgång & kvinnors entrepenörskap donerad i ditt namn till Better Globe.

G&E är ett program som äger rum under loppet av 7 månader, både online och i person. Session för session kommer du att avslöja de omedvetna mönstren av tanke, beteende och tro som definierar dig idag samtidigt som du medvetet skapar en tydlig bild av hur du delar med dig av dina gåvor på nästa nivå.

Livets väktarinnan's uppvaknande är en väg för personlig utveckling som samtidigt berikar vår koppling till vår miljö och natur.

DIN TRANSFORMATION KOMMER ATT GÅ IGENOM 4 FASER

Det här var oväntat transformerande resa. Jag är fylld av kärlek, empati och autencitet. Bara det är framgång!

Rana Molendis

G&E examensinnehavare

Möt Yaku Anna-Maria Fyrörn

Autoritet inom personligt utveckling, entreprenör, social förändringsarbetare och livs- och familjecoach. 

Yaku har dedikerad över en dekad till att samla människor kring kunskapen om hur vi kan leva ett meningsfullt liv. Hon är utbildat och aktiv föräldrar- och familje-coach, parcoach, familjehandledare och seminarieledare av Family-Lab Association och Robbins-Madanes Academy med EMCC-täta. Jag har en bakrund i filosofi, psykologi och socialt arbete samt inom naturmedicin.

Guardians & Enchantresses passar dig om.....

> Du förstår dig själv som en del av naturen, inte som någon som räddar henne


> Du är redo för verklig bidragande och vill ge dig själv till ett ecosystem nära dig.


> Du är villig att leva i skärningspunkten mellan ditt inre liv och ditt yttre görande, medvetet om ditt uppmärksammande av dig själv och ditt bidrag i världen.


> Du vill lära dig av någon som har varit där, vars lärdomar backas upp av 10 års erfarenhet

Gör en intresseanmälan