Om betydelsefulla uttryck hos barn

05/24/2022

Emotionell smärta hos barn betyder att det finns någonting i omvärlden som behöver bli förstådd och nedbruten. Det är inte föräldrarnas och pedagogernas uppgift att uppfostra ungar till fungerande vuxna. 

Nära vuxnas uppgift är det att härbärgera barnens utveckling och frustration, stödja finnandet av lösningar och ge ord till processen. Vi kan inte förvänta oss att de små anstränger sig för att förstår världen, att de är flexibla i sina önskningar, artiga och kooperativa med våra regler. 

Det är vi som gav livet till dem, det är vi som gör livet förståelig för dem. Det är våra exempel som formar deras värld och deras relationer som vuxna. Att vara barn 30 år sedan var enklare, livet var enklare och kraven lägre. Men idag är det särskild högkänsliga barn och barn med NPF-diagnoser som signalerar med sina "problematiska beteenden" att samhällets strukturer är för komplexa och för högljudda för att begriper sig snabbt och smidigt på dem. Deras budskap är att vi måsta skruva tillbaka vuxenvärlden, samhället, skolor, och arbetsvärlden till ett förståelig nivå för våra ungar. 

Nu är det 35% av ungar som lever med minst en symptom av ADHD, ADD eller autism. En del av dem klarar sig ännu, men om halva samhället inte klarar sig längre, då har vi kraftig misslyckat.Föräldrarnas lugn och sansat närvaro vid barnens egendomligheter, raseri, misshumör, och ilska inför uppväxandet förmedlar budskapet om tillit och om rätten att få hitta sin egen väg i detta livet. 

 --- Skiftets tid är inne --- Together in presence for the next seven generations to come ---------Kärlek, Yaku Anna Fyrörn