Om Anna Fyrörn

Att leva med högkänslighet är utmanande och som högkänslig barn har man lättare till att få sin integritet och självkänsla kränkt vilket kan får uttryck i problematiska beteenden. 

Barnets välmående är min topp-prioritet. 

Jag tror på att hållbara förändringar och relationer kan enbart utvecklas med alla parters sunda integritet och självkänsla intakt och närvarande. I coachingsamtalen fokuserar vi därför först på att få kontakt med klientens egna gränser,                        sen hittar vi strategier för familjelivet. 

Föräldern som hittar styrkan inuti vågar leda ett barn med mjuk kärlek.

Certifierad coach & mentor

Jag är utbildat och aktiv föräldrar- och familje-coach, parcoach, familjehandledare och seminarieledare av Family-Lab Association och Robbins-Madanes Academy med EMCC-täta. Jag har en bakrund i filosofi, psykologi och shamanskt healing teknik.

Målet i mitt arbete är att hjälpa dig och din familj att skapa kärleksfulla och trygga relationer trots eller på grund av de utmaningar barn med höga behov innebär. Grunden till allt jag gör är kärleken till barnen och övertygelsen att lyhörda stödinsatser kan förbättra familjens framtid - men bara om föräldrarna kan agera från en stark plats inuti. Jag brinner för autentisk föräldraskap och barnens välmående och frihet - barn som är så intelligenta och samtidigt så sårbara, och som vi vuxna får lov att bevittna. Som din coach arbetar jag analytisk och empatiskt, och med en stor lyhördhet för både vuxnas och barns integritet och intelligens.

Möta barnet där hen är.

När barnen inte gör som vi vill får vi komma ihåg att de inte är skyldiga att "fungera" för att vi gav dem livet utan att vi är skyldiga att göra oss och livet förståelig för dem för att vi gav dem det.

I samspelet med alla barn behöver vi oftast ligga ett steg före och vara proaktiv i skapandet av en sund relation med dem. Men särskild barn som är högkänsliga eller har intellektuella funktionsvariationer behöver att deras vuxna dedikerar hela sin uppmärksamhet på att hjälpa barnen att navigera i världen. Att anpassa livet till barnet kan vara svårt. Men det är värt det när vi ser att barnet lär sig att hantera sina upplevelsen själv istället för att utveckla problematiska beteenden. Som coach och mentor får jag hjälpa dig med närvaro och analytisk kreativitet att hitta glädjen igen.

Mina egna erfarenheter

Sen hon föddes hade vårt första barn känsloutbrott som fick mig själv att gråta. Hon kräktes och skrek när livet blev för mycket, men det krävdes inte mycket för det. Vi fick varva ner och sänka våra förväntningar på vårt barn och vår familj drastisk. I hela processen fick även jag inse att högkänslighet har varit med mig hela mitt liv och jag fick förklaringar och läkning för mina depressioner och trauman genom reflektionen på mitt barns mående. Idag är vårt barn 8 år gammalt och vi har lärt oss att hantera hennes högkänslighet genom positiv förstärkning och, där nödvändig, låg-affektivt bemötande. Och själv visar jag att livet med högkänslighet är något vi kan njuta av.

Som föräldrar ser vi det som vår huvuduppgift att hålla oss själva emotionellt friska (och det betyder bl a gå tills sängs i god tid ;) och att lära våra båda barn att ta ansvar för sig själva och hitta ord för sina behov.

Kvalificierad genom