Individuell coaching & Familjecoaching - 60 min

Aktiv lyssnande och kraftfulla frågor hjälper dig och din familj navigera genom utvecklings-processen. Detta passar unga och vuxna individer likaväl som par och familjer. Jag erbjuder klassisk familje- och parcoachning enligt FamilyLab samt coaching och meditation för personligt utveckling. Arbetet baseras på övertygelsen att människor med sund integritet och självkänsla utvecklar inre trygghet och socialt kompetents.

Jag är din bollplank och leder din introspektion. Tillsammans utvecklar vi nya (utmanande) perspektiv på dina problem och åstadkommer paradigmskiften inom dig.

Pris: 1567kr/60min,

klippkort - 10% rabatt vid köp av 6 sessioner, 20% rabatt vid köp av 12 sessioner (används inom 6 månader från köpdatum)


1 567,00 kr