Kunskap för föräldrar

Uppsatsen är skriven under mina studier inom ungdomsvetenskapen. Jag skulle beskriva rådande problem i kommunala skolor i utsatta bostadsområden med hjälp av en fiktiv skola.

Säger du "ja" till nått du egentligen inte vill bara för att inte göra den andre ledsen? Blir du kränkt av reaktionerna till dina behov? Är det svårt att hålla fast vid ditt "nej" pga den andres krassa reaktioner?Det händer mellan föräldrar och sina barn likaväl som mellan partner och det händer oss alla. Men det går att skifta...

Empati

09.02.2022

Psykoanalysens upphovsman Sigmund Freud ansåg inte att barn föds empatiska utan att de tvärtom är egocentriska och styrs enbart av sina primitiva drifter. Sedan dess har detta varit ett centralt tema för både forskare och praktiker som intresserat sig för barn och deras utveckling.

Av Jesper JuulKravet på autenticitet i nära relationer utgör ett värdemässigt kvantsprång som under de senaste tjugo åren har gjort många vuxna helt handlingsförlamade, eftersom de växt upp i familjer där det var motsatsen till autenticitet som hade värde och nu plötsligt befinner sig i relationer till män, hustrur, sambor och barn som förkastar...

Gottman är professor i psykologi vid University of Washington och är mest känd för att han periodvis under cirka 20 år studerade mänskliga beteenden i ett Big Brotherliknande hus kallat The Love Lab. Det speciella med Gottmans forskning var att den fokuserade på vad folk gjorde, snarare än vad de sa eller tänkte. Forskningsdeltagarna ställde upp på...